دوره آموزشی هفت خوان ارتباط موثر در مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان