اعزام هیات تجاری به کره جنوبی مورخ 15 الی 20 دی ماه 97