رویداد هم آوردی نو در حوزه صنعت پلاستیک و پلیمر مورخ 29 آبان