اولین دوره از رویداد هم آوردی نو در حوزه تخصصی صنعت پلاستیک و پلیمر