اجلاس هم اندیشی صنعت میکروالکترونیک مورخ 97/7/26 در ارومیه