اجلاس سراسری برند ناب ایرانی، نوآوری محصول برتر ایرانی / آذر 97