اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی بندرعباس همزمان با نمایشگاه مواد غذایی هنگ کنگ