نمایشگاه بین المللی مگا پروژه روسیه- کراسنودار 27 الی 29 تیر ماه 97