تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران- نیجریه، ایران- ژاپن، ایران- تایلند، ایران- چک،ایران- رومانی، ایران- فنلاند، ایران- مکزیک