برنامه گردشگری، همایش اقتصادی و نمایشگاه بین المللی در استان گومل بلاروس