پنجمین نشست بین المللی سلامت طیور و نمایشگاه تخصصی صنایع وابسته در سوریه