تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه دائمی کالاهای برتر ایرانی در قزاقستان