انتخابات اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه برای انتخاب ۹ نفر اعضای هیات مدیره این اتاق برگزار شد. به گزارش اتاق ایران، پس از رای گیری و شمارش آرا «اسدالله عسگراولادی»، «شاهرخ ظهیری»، «هادی تیز هوش تابان»، «سید محمد شمس فرد»، «علی حمزه نژاد»، «قدیر قیافه»، «موسی وفائیان»، «سیده فاطمه مقیمی» و «حسین جوانبخش» به عنوان اعضای اصلی و «محمود گیلانی مطلق» به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره اتاق ایران و روسیه به مدت ۳ سال انتخاب شدند.

همچنین امیر عابدی به عنوان بازرس ایران و روسیه انتخاب شد. ۴ عضو روسی این اتاق نیز از سوی سفیر روسیه در تهران معرفی شدند.

براساس اعلام سفارت روسیه «الکساندر سابولکوف»، «آلک ایشمو حمدوف»، «دیمیتری چسناکوف» و«ووتینوف» به عنوان اعضای روسی اتاق ایران و روسیه معرفی شدند.