استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان شرکت های داخلی جهت حمل دریایی کالاهای تجاری