برگزاری کارگاه تخصصی رسانه ایی برای زنان کارآفرین در دانشگاه برونئی دارالسلام