برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره، شیشه و آلومینیوم عمان