بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی IT، تلکام و تکنولوژِی عمان