بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و دکوراسیون داخلی مسکو - روسیه