اطلاع رسانی تشکیل مجمع عمومی موسس 7 اتاق مشترک(شامل ایران- آفریقای جنوبی، ایران- تاجیکستان، ایران- لهستان، ایران- کویت، ایران- قطر، ایران- اتریش، ایران- ویتنام)