سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه ایی در شیراز