پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دکوراسیون داخلی، فرش و مبلمان عمان