تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران - لبنان، ایران- سنگاپور، ایران - تایلند، ایران - نیجریه، ایران - مکزیک، ایران - اسلواکی و ایران - اندونزی