استقرار سیستم مدیریت کیفیت iso 9001:2015 در اتاق بازرگانی گیلان

ارباب رجوع محترم با توجه به استقرار سیستم مدیریت کیفیت iso 9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان، با ارائه نظرات و انتقادات ارزنده خود در بهبود فرآیند خدمات رسانی به این اتاق ما را یاری رسانید.

 

جهت ارائه نظرات خود می توانید به روش حضوری (از طریق محل مشخص شده در اتاق) و یا از طریق سامانه انتقادات، پیشنهادات این اتاق به آدرس http://iccimguil.ir/index.php/cause اقدام نمایید.