ابلاغ دستور العمل جدید گمرک پاکستان در خصوص واردات میوه به آن کشور