اطلاع رسانی تاسیس مرکز تجاری در کنیا به منظور بازاریابی و فروش محصولات ایرانی در کشورهای عضو کومسا