سومین کنگره و نمایشگاه بین المللی توسعه روابط اقتصادی حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی