تشکیل مجمع عمومی موسس 8 اتاق مشترک( ایران- آفریقای جنوبی، ایران- تاجیکستان، ایران- لهستان، ایران-کویت، ایران- قطر، ایران- اتریش، ایران- پاکستان، ایران- ویتنام)