اعزام هیات اقتصادی- تجاری اتاق تهران به کشور بلاروس و درخواست همکاری