اعزام هیئت تجاری به بند جاسک جهت صادرات میوه و تره بار