دوره معرفی و شناسایی بازار هدف و محصولات صادراتی -مورخ 96/03/11

این دوره با توجه به اهمیت شناسایی بازار هدف و محصولات صادراتی استان در تاریخ یازدهم خرداد ماه سال جاری در اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی گیلان برگزار گردید.
در این دوره 4 ساعته ابتدا به اهمیت بازاریابی و بازاریابی بین الملل و استراتژی کلی در این زمینه و عوامل مهم در انتخاب استراتژی بازاریابی پرداخته شد،سپس به فرصت های استان گیلان و بررسی موردی کشورهای روسیه و عراق و نقاط قوت و ضعف بازرگانان اشاره شد.