همایش توانمندی های منطقه گوانجو مورخ 96/02/18در هتل اسپیناس پالاس تهران