برگزاری دوره آموزشی داوری مقدماتی با حضور جمعی از وکلا و قضات و دانشجویان

رگزاری دوره آموزشی داوری مقدماتی(سطح 1)_با حضور جمعی از وکلا و قضات و دانشجویان. 
هدف از برگزاری این دوره آشنایی جامعه حقوقی با داوری به نحو صحیح و اصولی و گسترش فرهنگ داوری می‌باشد.