همایش تجاری ایران و آفریقای جنوبی 24 اردیبهشت 96 ساعت 9.30