همایش تجاری سازمان شانگهای در چارچوب اکسپو 2017 در قزاقستان