اتاق‌های سراسر کشور در دی ماه، چه تعداد گواهی مبدأ صادر کرده‌اند؟

به گزارش اتاق خبر، به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، امور استان‌های اتاق ایران گزارش‌های ماهانه‌ای از تعداد گواهی‌های مبدأ صادرشده توسط اتاق‌های استانی به تفکیک اتاق و ارزش وزنی کالاهای صادرشده، تهیه می‌کند که گزارش مربوط به دی ماه سال جاری منتشر شد.

طبق گزارش امور استان‌های اتاق ایران، در ماه دهم سال اتاق‌های رشت، تهران و تبریز به ترتیب بیشترین میزان صدور گواهی مبدأ را داشته‌اند.

از لحاظ ارزش وزنی هم‌ اتاق‌های همدان، تهران و بندرعباس رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، ازنظر ارزش دلاری، اتاق‌های بوشهر، تهران و اصفهان سه استان برتر در دی ماه بوده‌اند.

در میان اتاق‌های سراسر کشور، اتاق یاسوج  فاقد آمار گواهی مبدأ است.