اطلاع رسانی در خصوص برگزاری همایش و مذاکرات دو جانبه تجاری ایران و ترکیه با حضور وزیر اقتصاد ترکیه