برگزاری دوره آشنایی با اصطلاحات تجاری به زبان انگلیسی

برگزاری دوره آشنایی با اصطلاحات تجاری به زبان انگلیسی مورخ 20 و 95/11/21 
 
این دوره تخصصی با هدف ارتقای مهارت ها و توانمندی های مدیران ارشد و کارشناسان بنگاه های اقتصادی برگزار شد.
توانایی ایجاد رابطه تاثیر گذار در قالب زبان انگلیسی در پروژه های کسب و کار بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می توان آنرا به عنوان یک پل و یا یک سد در راه گسترش کسب و کار دانست در این راستا دوره آموزشی مذکور در محل اتاق بازرگانی گیلان برگزار گردید.
مخاطبان این دوره فعالان اقتصادی بازرگانان و دانشجویان رشته های بازرگانی و اقتصادی بودند.