کارگاه آموزشی زنان بازرگان استان گیلان

کانون زنان بازرگان استان گیلان در نظر دارد که کارگاههای آموزشی یک روزه تحت عناوین زیر:

1-ارتباط موثر      در تاریخ 23/10/95 از ساعت 11 لغایت 13

2- زبان بدن       در تاریخ 26/10/95 از ساعت 12:30 لغایت 14:30

در محل اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی برگزار نماید.

ویژگی های کلاس:

-ظرفیت محدود است.

-کلاس ها بصورت رایگان برگزار می شود.

-به شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی داده می شود.

مهلت ثبت نام باتوجه به ظرفیت محدود تا پایان روز اداری 20/10/95 خواهد بود.

 

برای اطلاعات  بیشتر با شماره 33723227 تماس حاصل فرمائید.