برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد های تجارت با کشور روسیه

کارگاه آموزشی " استانداردهای تجارت با کشور روسیه" در تاریخ دوشنبه 29 شهریور 1395 با حضور سر کنسول روسیه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برگزار شد.