برگزاری کارگاه فنون و مهارت­های گمرکی و ترخیص کالا

 کارگاه آموزشی "فنون و مهارت­های گمرکی و ترخیص کالا" در تاریخ 11/5/95 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برگزار شد.