تسهیل صادرات کالا در منطقه آزاد انزلی

وحید طالب‌پور دیروز در جلسه سازمان منطقه آزاد انزلی به تسهیل ساز و کار قانونی برای صادرکنندگان، اظهار کرد: امسال گمرک ایران با صدور دو بخشنامه تضمین کالای صادراتی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل و تسریع کرد.

وی افزود: براساس بخشنامه نخست در تاریخ 27 اردیبهشت ماه امسال، تمام واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه می‌توانند برای صادرات محصولات تولیدی خود از رویه «کارنه تیر» استفاده کنند.

به گفته این مسؤول، واحدهای مذکور می‌توانند با بهره‌مندی از پروانه «کارنه تیر» جایگزین تضمین موضوع بند «ح» ماده یک قانون امور گمرکی برای مواد اولیه خارجی به‌کار رفته در کالای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای صادرات اقدام کنند.

وی گفت: طبق بند «ح» ماده نخست قانون گمرک تضمین وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و بیمه‌نامه‌ای معتبر است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

طالب‌پور «کارنه تیر» را یک سند بین‌المللی گمرکی دانست و خاطرنشان کرد: این سند توسط اتحادیه حمل ونقل بین‌المللی جاده‌ای «ایرو» در ژنو چاپ و در اختیار مؤسسات ضامن و صادر کننده کارنه قرار می‌گیرد.

وی به دومین بخشنامه گمرکی اشاره کرد و یادآور شد: طبق این بخشنامه که 10 خرداد ماه جاری صادر شده، واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با نگهداری بخشی از کالای تولیدی به عنوان وثیقه حقوق ورود مواد اولیه خارجی مورد مصرف در کالای صادراتی تولید شده، نسبت به صادرات کالای خود به خارج از کشور اقدام کنند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی صدور بخشنامه‌های مذکور را در برطرف شدن مشکلات تضمین صادرات کالای تولیدی در محدوده منطقه آزاد انزلی تاثیرگذار دانست.

وی خاطرنشان کرد: قبل از صدور بخشنامه‌های گمرکی صادرات کالا با منشأ مواد اولیه خارجی تنها با ارائه  ضمانت‌نامه بانکی امکانپذیر بود که مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کرد.