برگزاری نمایشگاه بین المللی فوتوولتائیک خورشیدی گوانجو- چین