برگزاری مسابقه کیک با موضوع صنایع دستی توسط کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی

نتیجه مسابقه کیک با موضوع صنایع دستی اعلام شد.

در این مسابقه که توسط کمیسیون صنایع دستی و هنرهای سنتی اتاق بازرگانی گیلان با همکاری مرکز گردشگری خلاق ایران برگزار شد سرکار خانم ریحانه سندسی به عنوان نفر برتر معرفی و از سوی اتاق بازرگانی گیلان و آکادمی ایکاد جوایزی دریافت نمود. سرکار خانم مارینا خوش مو رییس کمیسیون صنایع دستی و هنرهای سنتی اتاق بازرگانی گیلان هدف از برگزاری این مسابقه را توجه به صنایع دستی و اهمیت این هنر ذکر نمود. در مراسم اهدای جایزه آقای دکتر نوائیان از اساتید برجسته گیلان شناس و رئیس موزه رشت نیز حضور داشتند.