اعزام هیات تجاری به نمایشگاه اسباب بازی، لوازم تحریر و مد و لباس هنگ کنگ دیماه سال جاری