اولین نمایشگاه بین‌المللی چاپ روی صفحه نمایش ابریشم و دستگاه‌های نساجی ازبکستان