پیشنهاد تجاری هلدینگ بلاروسی در جهت صادرات محصولات غذایی