برگزاری نمایشگاه فولاد، لاستیک، لوله، پروفیل و سیم توسط انجمن تولیدکنندگان لوله فولادی ترکیه و مؤسسات تخصصی مرتبط و با همکاری سازمان نمایشگاه های تویاپ ترکیه