اولین نمایشگاه تخصصی فرش و موکت در بغداد مورخ 15 الی 18 بهمن 97