نمایشگاه تخصصی صنایع چرم، کیف و کفش در عراق 1 الی 4 بهمن ماه 97