برگزاری کارگاه آموزشی "تفکر خلاق و کسب و کار خوش آتیه"با سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه مقیمی رئیس کانون زنان بازرگان ایران روز پنجشنبه مورخ 6 تیر ماه ساعت 9 الی 13 در محل اتاق بازرگانی گیلان